završni rad
Utjecaj objava odnosa s javnošću na sadržaj medija

Iva Kovačević (2018)
Veleučilište VERN