specijalistički diplomski stručni
Manipulacija fotografijom u tiskovinama na primjeru srpskih dnevnih novina Informer

Krasnodar Peršun (2018)
Veleučilište VERN