specijalistički diplomski stručni
Komunikacija socijalnih i humanitarnih udruga s javnosti putem društvenih mreža na odabranom primjeru

Ivana Jerković (2017)
Veleučilište VERN