završni rad
Procjena potrebe za izgradnjom kongresnog centra u odabranoj destinaciji

Nikola Miljković (2017)
Veleučilište VERN