specijalistički diplomski stručni
Analiza političko-propagandnih filmova u diktaturama i demokraciji

Dalia Đaković (2018)
Veleučilište VERN