specijalistički diplomski stručni
Korištenje EU fondova usmjerenih na projekte poljoprivrednog iskorištavanja Jadranskog mora

Zrinka Čardžić (2018)
Veleučilište VERN