specijalistički diplomski stručni
Otvaranje i tržišno pozicioniranje novog boutique hotela u centru Splita

Marina Surić (2018)
Veleučilište VERN