završni rad
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Šime Turina (2018)
Veleučilište VERN