specijalistički diplomski stručni
Pripremljenost Veleučilišta Velika Gorica na kriznu komunikaciju

Ana Mirenić (2017)
Veleučilište VERN