specijalistički diplomski stručni
Manifestacije u funkciji brendiranja turističkih destinacija na primjeru izabrane gradske destinacije

Andrija Jović (2017)
Veleučilište VERN