završni rad
Uloga start-up poduzeća u funkciji promicanja Zagreba kao pametnog grada

Mario Burić (2018)
Veleučilište VERN