specijalistički diplomski stručni
Operativni kontroling u funkciji unaprjeđenja poslovnih procesa na primjeru odabranog poduzeća

Davor Kanjuh (2018)
Veleučilište VERN