specijalistički diplomski stručni
Interkulturalna komunikacijska osjetljivost studenata odabranog veleučilišta

Andrijana de Boer (2018)
Veleučilište VERN