specijalistički diplomski stručni
Druga poduzetnička šansa: preživljavanje neuspjeha i novi početak poslovanja na odabranim primjerima

Monika Musulin (2018)
Veleučilište VERN