specijalistički diplomski stručni
Analiza provedbe zakona o pravu na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj

Igor Žarković (2018)
Veleučilište VERN