završni rad
Prilike za razvoj turizma posebnih interesa u Lici

Nikolina Vidmar (2018)
Veleučilište VERN