specijalistički diplomski stručni
Tehnička i fundamentalna analiza dionice odabranog poduzeća

Aleksandra Knežević (2018)
Veleučilište VERN