završni rad
Percepcija dionika o talijanskim gostima u odabranoj turističkoj destinaciji

Ana Rajkovačić (2018)
Veleučilište VERN