specijalistički diplomski stručni
Medijski prikaz migracijske krize na primjeru analize diskursa o hrvatskim političarkama

Sara Glavač (2018)
Veleučilište VERN