specijalistički diplomski stručni
Usporedba kriznog komuniciranja u malim i velikim parlamentarnim strankama

Lovre Guzobad (2018)
Veleučilište VERN