specijalistički diplomski stručni
Uloga medija u realizaciji uspješne komunikacije na odabranim primjerima

Karlo Tašler (2018)
Veleučilište VERN