završni rad
Mogućnost razvoja ekoetno sela Strug kao turističke atrakcije

Katarina Suknjaić (2018)
Veleučilište VERN