završni rad
Analiza neverbalne komunikacije kandidata za premijera tijekom političkog sučeljavanja na parlamentarnim izborima 2016.

Bruno Car (2018)
Veleučilište VERN