specijalistički diplomski stručni
Utjecaj održivog razvoja na konkurentsku prednost na primjeru odabranog poduzeća

Ivana Kordić (2018)
Veleučilište VERN