završni rad
Obilježja administrativno-poslovnoga funcionalnog stila u odabranom korpusu poslovnih pisama

Marko Glavić (2018)
Veleučilište VERN