završni rad
Avanturistički turizam kao prilika za razvoj novih turističkih proizvoda

Marin Grgurev (2018)
Veleučilište VERN