specijalistički diplomski stručni
Utjecaj makroekonomskih čimbenika na vrijednost odabranog novčanog fonda

Bojan Orović (2018)
Veleučilište VERN