specijalistički diplomski stručni
Moda i dizajn u funkciji razvoja turističke ponude

Anna Brana (2018)
Veleučilište VERN