završni rad
Izrada poslovnog modela za Villu Izidora i implementacija u turističku regiju

Krunoslav Njegovac (2018)
Veleučilište VERN