specijalistički diplomski stručni
Utjecaj financijske strukture na profitabilnost odabranih poduzeća u proizvodnji farmaceutskih pripravaka

Mateja Čerkez (2018)
Veleučilište VERN