završni rad
Analiza položaja žena u menadžmentu i poduzetništvu na primjerima iz prakse

Vedrana Šargač (2018)
Veleučilište VERN