specijalistički diplomski stručni
Analiza upravljanja ljudskim potencijalima i motivacija zaposlenika u hotelijerstvu na primjeru odabranog hotela

Marina Akmadžić (2018)
Veleučilište VERN