Kanjuh, Davor: Operativni kontroling u funkciji unaprjeđenja poslovnih procesa na primjeru odabranog poduzeća

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja