Pages

Analiza izvora sukoba s klijentima i strategija njihova razrješavanja na primjeru obiteljskog hotela
Analiza izvora sukoba s klijentima i strategija njihova razrješavanja na primjeru obiteljskog hotela
Maja Petras
U ovome je radu prikazano kako sukobi s klijentima utječu na zaposlenike obiteljskoga hotela. Opisan je pojam sukoba, vrste sukoba, sukobi s klijentima te sukobi u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Isto tako, način upravljanja sukobima i faze sukoba prikazani su u Glaslovu modelu eskalacije sukoba, modelu od pet faza sukoba i Brahmovim sedam faza sukoba. Provedeno je kvalitativno istraživanje na šest zaposlenika i menadžmentu prosjeka starosti 30 godina. Ispitano je koji su najčešći...
Analiza kampanje na društvenim mrežama na primjeru izbora 2021. u gradu Samoboru
Analiza kampanje na društvenim mrežama na primjeru izbora 2021. u gradu Samoboru
Josipa Davidović
U novo doba monopolizacije medijskih političkih kampanja, društvene mreže kao što je Facebook donose novi zaokret u komuniciranju. Pojavnom društvenih medija otvorila se mogućnost dvosmjernog komuniciranja između stranaka i kandidata s biračkim tijelom u različitim vrstama online kampanja. Ovaj trend nije zaobišao ni Hrvatsku, zato je cilj ovog istraživanja dokazati kako prisutnost, vrsta komunikacije i njezina provedba utječu na ishod lokalnih izbora. U ovom radu nalaze se...
Analiza karakteristika poslovanja luksuznih hotela na odabranim primjerima
Analiza karakteristika poslovanja luksuznih hotela na odabranim primjerima
Augustin Kaminski
U završnom radu analiziraju se karakteristike poslovanja luksuznih hotela suvremene hotelske industrije, prikazuju se i uspoređuju globalno i nacionalno poznati luksuzni hoteli, a kao polazište uzimaju se njihovi standardi, cijene, kvaliteta, usluge i poslovni procesi. Kompletan rad strukturiran je kako bi se obradili najvažniji segmenti turizma/hotelijerstva kao industrije, kako s profesionalnog tako i s individualnog gledišta korisnika usluge. Temelji poslovanja i osnovni uvjeti...
Analiza karikatura Srećka Puntarića prema tematskim područjima
Analiza karikatura Srećka Puntarića prema tematskim područjima
Leo Buljan
Složeni društveno-politički uvjeti na području Hrvatske pogodovali su razvoju političke karikature, obliku satiričnog likovnog izražavanja. Završni rad za cilj ima prikazati povijest i uvjete razvoja političke karikature, te kroz metodu intervjua i sadržajne analize građe, potvrditi pretpostavku da je politička karikatura i danas jednako razvijena i plodonosna. Radovi najpoznatijih suvremenih političkih karikaturista u Hrvatskoj: Reisingera, Voljevice i Puntarića, pokazuju kako...
Analiza karizmatskog stila vođenja na primjerima Josipa Broza i Franje Tuđmana
Analiza karizmatskog stila vođenja na primjerima Josipa Broza i Franje Tuđmana
Antonija Pokrajčić
Rad se temelji na analizi karizmatskog stila vođenja na primjeru dvojice političkih vođa, Josipa Broza i Franje Tuđmana, čija se djelatnost odvijala u 20. stoljeću, u ključnim razdobljima hrvatske povijesti. Svako društvo ima svoju kulturu i one se međusobno razlikuju. Dok su u nekim društvima najbolji vođe oni koji su demokratski izabrani lideri, u drugim sredinama najboljim vođama smatraju se „dobroćudni“ diktatori. Najveći karizmatski svjetski lideri međusobno se...
Analiza kolektivnog ugovora na primjeru Hrvatske elektroprivrede d.d.
Analiza kolektivnog ugovora na primjeru Hrvatske elektroprivrede d.d.
Ante Skelin
Kolektivni ugovori u Republici Hrvatskoj nužni su pravni dokument održavanja korektnog odnosa između radnika i poslodavca. Njime se određuju prava i zaštita radnika i poslodavaca. Radnici su zaštićeni u vidu minimalne plaće, slobodnih dana, godišnjeg odmora, tjednog broja radnih sati, prekovremenog rada i slično. Radnike u kolektivnom ugovoru mogu zastupati jedino predstavnici sindikata te ako je kolektivni ugovor dogovoren na razini nekog područja ili sektora, jedino radnici koji...
Analiza komparativnih prednosti turističkih destinacija Istre i sjevernog Portugala
Analiza komparativnih prednosti turističkih destinacija Istre i sjevernog Portugala
Matea Rašica
Turizam danas zauzima važno mjesto u gospodarstvu svake zemlje i jedan je od najbrže rastućih sektora gospodarstva. Vidljiva je njegova važnost u socijalnom, kulturnom, obrazovnom i ekonomskom sektoru unutar države, kao i u međunarodnim odnosima. Turizam donosi znatan priljev u lokalne ekonomije te stvara nove mogućnosti za zapošljavanje u uslužnom sektoru. Počeci turizma vežu se još uz antičku Grčku, a putovanja iz razonode pojavljuju se s industrijskom revolucijom. Najveću...
Analiza komunikacije GNK Dinamo Zagreb na društvenim mrežama
Analiza komunikacije GNK Dinamo Zagreb na društvenim mrežama
Luka Miholić
Sport mnogim ljudima u današnje vrijeme ne predstavlja samo tjelesnu aktivnost, nego poticanje na zdraviji i kvalitetniji način života te samo praćenje određenoga sporta ili kluba i navijanje za njega označava sastavni dio njihova života. Sport pomaže ljudima kako bi bili informirani, uz pomoć njega ljudi stječu poznanstva i prijatelje, zapošljavaju se, upoznaju nove kulture i ljude. Sport utječe i na razvitak ekonomije, trgovine, turizma, na kvalitetu života te socijalnu...
Analiza komunikacije hrvatskih nogometnih reprezentativaca u medijima
Analiza komunikacije hrvatskih nogometnih reprezentativaca u medijima
Filip Berović
Bez komunikacije ne bi bilo moguće zamisliti život, niti obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Neki ljudi u svojoj komunikaciji, ovisno o subjektima s kojima komuniciraju, mogu imati bolje ili lošije komunikacijske vještine. Ipak, od javnih osoba očekuje se da pokažu višu razinu komunikacijskih sposobnosti. No to nije slučaj, jer, iako se komunikacija može naučiti ili unaprijediti, veliki je dio takvih vještina urođen i svojstven svakom pojedincu. Analizirajući govore ikona...
Analiza komunikacije košarkaškog kluba Cibona na društvenim mrežama
Analiza komunikacije košarkaškog kluba Cibona na društvenim mrežama
Dora Jagodić
Sport je najraširenija društvena pojava i sastavni je dio života većine ljudi. Promicanje zdravog načina života odvija se najviše putem sportskih aktivnosti tako da je sport predmet interesa šire javnosti, a samim time i struke odnosa s javnošću. Nedovoljna ili nikakva sportska aktivnost može značajno utjecati na nedostatak kvalitete i zdravlja u životu pojedinaca. Nije samo nogomet „druga najvažnija sporedna stvar na svijetu“ već gotovo svi sportovi. Sport potiče razvoj...
Analiza komunikacije odabranih hotela na društvenim mrežama
Analiza komunikacije odabranih hotela na društvenim mrežama
Marsela Ignjatić
Odnosi s javnošću podrazumijevaju poseban oblik dvosmjerne komunikacije između organizacije i njezinih internih i eksternih javnosti. Ova znanstvena grana još je poprilično mlada te je svoje korijenje pustila tek 60-tih godina prošloga stoljeća. Sve organizacije prvenstveno prodaju svoj imidž, a odnosi s javnošću pokazali su se idealni u izgradnji reputacija i pozitivnih percepcija potrošača o organizaciji. Razvojem tehnologije porastao je i značaj dvosmjerne komunikacije...
Analiza komunikacije odabranih zagrebačkih muzeja na društvenim mrežama
Analiza komunikacije odabranih zagrebačkih muzeja na društvenim mrežama
Marta Jerković
Cilj završnoga rada bio je analizirati komunikaciju odabranih muzeja na društvenim mrežama. Društvene mreže jedan su od najpopularnijih alata odnosa s javnošću te se nastojalo prikazati koliko uspješno ih kulturne institucije, odnosno muzeji, upotrebljavaju za komunikaciju s javnosti. U radu je dan teorijski prikaz ključnih pojmova kao što su odnosi s javnošću, digitalne komunikacije i društvene mreže. Također je dan pregled komunikacije muzeja na društvenim mrežama i...

Pages