Pages

Analiza isplativosti ulaganja u proizvodnju solarnih panela
Analiza isplativosti ulaganja u proizvodnju solarnih panela
Ivana Božoki
Ovim završnim radom procjenjuje se isplativost ulaganja u proizvodnju solarnih panela u Hrvatskoj. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje proizvodnje solarnih panela i pokazati potencijal obnovljivih izvora energije na hrvatskom tržištu. Prikupljeni podaci poslužili su za izradu financijskih izvješća za prvih pet godina poslovanja poduzeća. Radom je dokazana isplativost poslovne ideje i vidljivo je da se povrat ulaganja u ovu...
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Janja Miljevac
Cilj ovog istraživanja bio je provesti analizu isplativosti ulaganja u punionicu za stlačeni prirodni plin koji se smatra poveznicom između naftnih derivata i obnovljivih izvora energije zbog dostupnosti izvora i razdoblja uporabe, energetske učinkovitosti, sigurnosti uporabe, ekoloških karakteristika te ekonomske isplativosti. U ovom radu analizirala se isplativost ulaganja u stlačeni prirodni plin za poduzetnike u Hrvatskoj na primjeru analize ulaganja u punionicu za stlačeni...
Analiza isplativosti ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku
Analiza isplativosti ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku
Alice Brailo
Osnovni cilj ovog završnog rada jest analizirati isplativost ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku, odnosno u Lapadu. Projekt izrađuje mlada poduzetnica Alice Brailo. Alice živi i radi u Zagrebu, te istodobno završava studij Turizma na Veleučilištu VERN' u Zagrebu. Obitelj Brailo. Temelj svih analiza jesu financije potrebne za ostvarenje projekta, upravljanje njima i povrat uloženih sredstava. Ulaganje u dugotrajnu imovinu iznosi 1.220.000,00 kuna i...
Analiza isplativosti ulaganja u street food restoran u Zagrebu
Analiza isplativosti ulaganja u street food restoran u Zagrebu
Bruno Lasić
Ovim završnim radom istražuje se te potom analizira isplativost investiranja u street food restoran na području Grada Zagreba. Kontekstom potencijalnih ulaganja teorijski i praktično predstavlja se poslovanje street food restorana kao dijela gastroturističkog trenda i utjecaja na lokalno tržište kao važnog elementa gastroturističke ponude Zagreba. Teorijskim dijelom rada prikazuju se turistički i gastronomski aspekti tržišta s fokusom na hrvatsku turističku i gastronomsku...
Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće
Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće
Iwo Klarić
Specijalistički diplomski stručni rad na temu Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće izrađen je pod utjecajem poslovne prilike za građevinsko poduzeće Aluminijski krovni sistemi d.o.o. da uz svoj već postojeći portfelj uloži u vlastite proizvodne kapacitete. Ovaj rad sagledava odabrani projekt s logističkih i financijskih aspekta kako bi se ocijenila njegova isplativost, postojeće mogućnosti samog poduzeća za izvođenje projekta i...
Analiza isplativosti ulaganja u školu jahanja i prodaju popratne opreme na području Zagreba
Analiza isplativosti ulaganja u školu jahanja i prodaju popratne opreme na području Zagreba
Kristina Kesten
Ovim završnim radom se istražuje, odnosno analizira, isplativost investiranja u trgovinu jahače opreme te školu jahanja na području grada Zagreba. Teorijskim dijelom rada prikazana je važnost jahanja te vrste istoga. Praktičnim dijelom rada sagledavaju se svi relevantni tržišni i financijski pokazatelji te se daje procjena mogućnosti uspješnosti navedene investicije. U navedenu investiciju uložilo bi se 1.458.000 kuna, od čega bi 758.000 kuna bilo financirano bankovnim kreditom,...
Analiza isplatljivosti ulaganja u agroturističko gospodarstvo
Analiza isplatljivosti ulaganja u agroturističko gospodarstvo
Nicole Debeljak
Seoski turizam pomaže očuvanju lokalnog ili zavičajnog identiteta, tradicijske baštine i običaja, štiti okoliš, jača ekološku proizvodnju, pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja te predstavlja budućnost svjetskog turizma. Seoski turizam predstavlja golem turistički potencijal kojem se ne pridodaje dovoljno pozornosti, a u Hrvatskoj je tek u začecima. Upravo potencijal tržišta i ove djelatnosti je bio razlog nastajanja ove poduzetničke ideje, tj. pružiti...
Analiza izgradnje informacijske osnovice poslovnog sustava u ranoj fazi razvoja na primjeru tvrtke
Analiza izgradnje informacijske osnovice poslovnog sustava u ranoj fazi razvoja na primjeru tvrtke
Boris Facko
U ovom radu prikazan je složeni proces definiranja informacijske osnovice poslovnog sustava u ranoj fazi razvoja. Kako bi se stekao što bolji uvid u volumen ovog ključnog procesa u upravljanju poslovnim sustavom, prvi dio rada prikazuje izgrađenu informacijsku osnovicu poslovnog sustava koja je analizirana kroz tri različite perspektive. Prva perspektiva daje uvid u segmente informacijskog sustava prema funkcionalnim cjelinama što omogućuje dobivanje percepcije o modelu informacijskog...
Analiza izrade internetskog mjesta korištenjem Drupal alata
Analiza izrade internetskog mjesta korištenjem Drupal alata
Ante Batista
U ovom radu autor je prikazao izradu internetskog mjesta upotrebom programskog alata Drupal. On je besplatan za preuzimanje i omogućuje kontroliranje cjelokupnog sadržaja na web mjestu. Daje pristup svim komponentama u izradi i administraciji istog. Detaljno je pojašnjeno na koji se način upotrebljavaju razni dodaci prilikom izrade (teme, moduli, taksonomija i dr.) i zašto je odabrana upravo ta platforma za izradu. Nadalje, u radu su prikazane prednosti i mane sustava kao i usporedba s...
Analiza izvještavanja hrvatskih portala o predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj 2019. godine
Analiza izvještavanja hrvatskih portala o predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj 2019. godine
Iva Vasilj
Novinarski rad tijekom izbora ima izravan utjecaj na javno mnijenje. S obzirom na to da izborno izvještavanje predstavlja jedan od stupova demokracije, ono je od svih područja novinarstva najviše regulirano. Pri tome su od velike važnosti profesionalna načela na kojima bi svaki novinar morao temeljiti svoj rad. Budući da je razvoj digitalne tehnologije omogućio lakši pristup informacijama, publika sve više prihvaća online medije kao glavni izvor informacija. Zbog velike brzine...
Analiza izvora motivacije i radnog zadovoljstva zaposlenika odabranog poduzeća
Analiza izvora motivacije i radnog zadovoljstva zaposlenika odabranog poduzeća
Anna Zalović
Motivacija je općenito želja za djelovanjem i kretanjem prema nekom cilju. Radna motivacija može biti ekstrinzična, pri čemu je osoba potaknuta vanjskim faktorima (poput plaće ili statusa). Intrinzična motivacija, s druge strane, je potaknuta iznutra, a u kontekstu rada – samom prirodom posla (poput zanimljivosti ili smislenosti posla). U ovom završnom radu ispitano je upravljanje ljudskim resursima, odnosno motivacija i zadovoljstvo zaposlenika i faktori koji na to utječu u...
Analiza izvora stresa i radnog (ne)zadovoljstva kod djelatnika mirovinskog osiguranja
Analiza izvora stresa i radnog (ne)zadovoljstva kod djelatnika mirovinskog osiguranja
Antonia Vasilj Zeljko
Suvremene organizacije okreću se prepoznavanju utjecaja stresa i radnog nezadovoljstva na kvalitetu rada svojih zaposlenika. Ovaj rad opisao je pojam radnog stresa i njegov utjecaj na radno zadovoljstvo. U empirijskom dijelu provedeno je anketno ispitivanje 49 djelatnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zadru kako bi se utvrdilo koje izvore stresa na poslu percipiraju najintenzivnijim. Provjerilo se i razlikuju li se različite kategorije djelatnika u HZMO-u (muškarci i žene,...

Pages