Pages

Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije
Luka Katić
Cilj ovog diplomskog rada je provesti analizu isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije. Primarni motiv za izbor ove teme je interes autora da istraži isplativost ulaganja u izgradnju kuće za odmor. Poduzetnik je ujedno i vlasnik zemljišta na kojem bi izgradio vlastiti objekt na izuzetnoj lokaciji u prvom redu do mora. Ukupna investicija bi iznosila 4.255.000,00 kn, a vijek trajanja projekta je devet godina. Prosječni godišnji troškovi poslovanja iznose...
Analiza isplativosti obavljanja usluge taksi prijevoza preko interaktivne platforme
Analiza isplativosti obavljanja usluge taksi prijevoza preko interaktivne platforme
Mario Kljajić
Povećanjem potreba za prijevozom i razvojem informatičko – komunikacijske programske podrške javljaju se novi modeli u pružanju prijevoznih usluga putem interaktivnih platformi. Jedna od prvih koja se pojavila i utvrdila svoj položaj na tržištu je platforma Uber. Osnovne prednosti u odnosu na postojeće modele su jednostavnost korištenja i povoljnije cijene. Stoga je model poslovanja tvrtke Uber poslužio kao primjer za analizu isplativosti obavljanja usluge prijevoza. Cilj...
Analiza isplativosti otvaranja muzeja neostvarenih izuma
Analiza isplativosti otvaranja muzeja neostvarenih izuma
Jakov Bajić
Jedan od najboljih načina prikaza povijesti i kulture na nov, zanimljiv i edukativan način je kroz Muzej neostvarenih izuma. Za razliku od klasičnih muzeja, Muzej neostvarenih izuma ne bi imao izložene eksponate, već bi neostvareni izumi bili prikazani putem najnovijih tehnologija, poput 3D soba, VR naočala, interaktivnih sadržaja za djecu s motivima neostvarenih izuma itd. Istraživački problem ovog rada je bio nepostojanje Muzeja neostvarenih izuma te neistražena isplativost...
Analiza isplativosti otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na primjeru "Belina kopriva"
Analiza isplativosti otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na primjeru "Belina kopriva"
Vilma Haške
U ovom završnom radu analizirana je isplativost otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Istraživanje isplativosti obrađeno je kroz ključna poglavlja koja su vrlo slična onima u metodi izrade poslovnog plana. Takav je pristup rezultirao jezgrovitim uvidom i strukturiranom prezentacijom dobivenih informacija. Ovaj rad stoga sadrži prikaz ruralnog turizma kao područja velikog potencijala, razradu turističke ponude usluga i proizvoda imanja, dubinsku analizu okruženja,...
Analiza isplativosti projekta izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu
Analiza isplativosti projekta izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu
Lucija Antonela Duspara
Tema ovog završnog rada je analiza isplativosti izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu. Investitor projekta je poduzeće Cerera d.o.o. koja u svom vlasništvu ima poljoprivredno zemljište, odnosno maslinik u mjestu Smilčić koji želi iskoristiti u turističke svrhe. To planiraju učiniti kroz izgradnju smještajnih jedinica, odnosno apartmana koji će pružati usluge smještaja i pružanja usluga hrane i pića te sadržaje za rekreaciju i razonodu gostiju s...
Analiza isplativosti projekta prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane u Dugopolju
Analiza isplativosti projekta prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane u Dugopolju
Matea Čulić
U ovom završnom radu analizirala se isplativost ulaganja u projekt prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane. Postojeći poslovni objekt nalazi se u poslovnoj zoni u Dugopolju, na granici poslovne zone prema stambeno-turističkoj, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Investitor je projektom predvidio apartmane s proširenom uslugom koja obuhvaća mogućnost korištenja dodatnih ponuda u okruženju poput doručka, wellnessa i teretane u susjednom hotelu. Kako bi se...
Analiza isplativosti ulaganja u bravariju na području Zagreba
Analiza isplativosti ulaganja u bravariju na području Zagreba
Ivor Luke-Vrbanić
Ovim završnim radom istražuje se potom analizira isplativost ulaganja u otvaranje bravarije na području Grada Zagrebu. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje bravarije unutar građevinskog sektora i utjecaja na šire lokalno tržište Grada Zagreba. U radu će biti prikazan značaj građevinskog sektora te će biti prikazan položaj i značaj same bravarije unutar građevinskog sektora. Teorijskim djelom rada prikazuju se građevinski...
Analiza isplativosti ulaganja u dječji vrtić s individualnim pristupom rada
Analiza isplativosti ulaganja u dječji vrtić s individualnim pristupom rada
Mirela Josipović
Predmet ovog završnog rada je analiza isplativosti ulaganja u otvaranje dječjeg vrtića pod nazivom „EDU-RAST“, zasnovanog na posebnoj metodi rada na području Grada Zagreba. Usluga se temelji na individualnom pristupu rada te prepoznavanju i iskorištavanju punog potencijala svakog djeteta. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje dječjeg vrtića s individualnim pristupom rada djeci s i bez poteškoća u razvoju kao dijela...
Analiza isplativosti ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru
Analiza isplativosti ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru
Nikolina Brajković
Završnim radom procijenjena je isplativost ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru. Podaci koji su se koristili u ovom radu prikupljeni su iz različitih izvora poput web stranica, knjiga, skripti, financijskih izvješća poduzeća istih ili sličnih djelatnosti i dr.. Pomoću prikupljenih podataka napravljeni su financijski izvještaji i analize za pet godina. Rezultati su dobiveni iz izvještaja prema trenutnoj tržišnoj situaciji. Radom je dokazana isplativost, ali i...
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Alen Gionechetti
Cilj ovog završnog rada je analiza i ocjena isplativosti otvaranja vinoteke „The Keep“ u centru grada Zagreba. Tijekom posljednjih godina Zagreb je prepoznat kao cijenjeno mjesto kulture jela i pića te privlači sve više domaćih i stranih gostiju koji očekuju vrhunsku ponudu proizvoda i usluga. Koncept Vinoteke zamišljen je kao centar ponude vinskih proizvoda i usluga visoke kvalitete u samom centru grada. U njoj bi se nudila vrhunska i kvalitetna vina, gastronomske delicije ...
Analiza isplativosti ulaganja u plasman vina vinarije Deak na tržište Hrvatske
Analiza isplativosti ulaganja u plasman vina vinarije Deak na tržište Hrvatske
Dino Deak
Cilj ovoga rada bio je analizirati isplativost ulaganja u plasman vina iz proizvodnje vinarije Deak na tržište Hrvatske. Metodom financijskih analiza te metodom za istraživanje tržišta došlo se do odgovora na postavljena istraživačka pitanja. Za potrebe ovoga rada provedeno je istraživanje tržišta u cilju ocjene spremnosti potencijalnih potrošača na kupnju novih vina na tržištu. Na temelju analize tržišta utvrđeno je kako rizik za poslovanje predstavlja konkurencija koja je...

Pages