Pages

Analiza inovacijskih programa u poduzećima na području Republika Hrvatske, Slovenije i Srbije
Analiza inovacijskih programa u poduzećima na području Republika Hrvatske, Slovenije i Srbije
Tina Miličić
Krajnji cilj inovacije poboljšanje je poslovanja. Uloga inovacija presudna je u društvenom i gospodarskom razvoju jer poboljšava nacionalnu proizvodnju, stimulira ekonomski rast, osigurava konkurentnost te poboljšava kvalitetu života. Sposobnost inoviranja jedan je od najvažnijih čimbenika gospodarske moći poduzeća. U fokusu su ovog rada provedeno istraživanje, kojim se ispitala rasprostranjenost inovacijskih programa u poduzećima na području Republika Hrvatske, Slovenije i...
Analiza integriranih marketinških komunikacija u funkciji unapređenja poslovanja odabranog poduzeća
Analiza integriranih marketinških komunikacija u funkciji unapređenja poslovanja odabranog poduzeća
Stela Srnec
Integrirana marketinška komunikacija ključ je uspjeha svakog poduzeća zato što predstavlja korištenje različitih oblika marketinške komunikacije prema unaprijed određenom planu komunikacije s ciljnom skupinom u svrhu unapređenja poslovanja poduzeća. Predmet istraživanja provedenog u svrhu izrade ovog specijalističkog diplomskog stručnog rada je analiza integriranih marketinških komunikacija poduzeća Srnec tekstil. Prvi dio rada govori o teorijskom okviru integrirane...
Analiza integriranog marketinškog komuniciranja hrvatskih vinarija u funkciji unapređenja promocijske strategije odabrane vinarije
Analiza integriranog marketinškog komuniciranja hrvatskih vinarija u funkciji unapređenja promocijske strategije odabrane vinarije
Ema Čobanković
Današnji vinari suočeni su sa snažnom konkurencijom na tržištu, posebno od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju te se javlja potreba za jačanjem marketinških komunikacija kako bi se hrvatska vina izdvojila među potrošačima. Stoga se u ovom radu pristupa cjelovitoj analizi korištenja različitih oblika integrirane marketinške komunikacije (oglašavanje, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, internet, odnosi s javnošću i publicitet) vinarija koje posluju...
Analiza interne komunikacije - studija slučaja na primjeru odabrane kompanije
Analiza interne komunikacije - studija slučaja na primjeru odabrane kompanije
Ana Štarkelj
U području komunikacija s javnošću interna komunikacija je izuzetno bitan čimbenik u poslovnom svijetu jer utječe na zadovoljstvo zaposlenika, a dvosmjerna i interaktivna komunikacija, dokazano nizom istraživanja, osigurava bolje odvijanje cjelokupnih odnosa unutar organizacije. U radu se ističe važnost interne komunikacije te da je odnos organizacije i njezinih zaposlenika jedan od najvažnijih čimbenika za poslovanje, a to se prikazuje kroz analizu kanala i metoda koji su...
Analiza interne komunikacije na primjeru Poliklinike Lekić
Analiza interne komunikacije na primjeru Poliklinike Lekić
Mihovil Lekić
Završni rad bavi se istraživanjem interne komunikacije na odabranom primjeru. U radu su navedene teorijske odrednice menadžmenta, njegovih vještina i funkcija te je spomenuto što je poslovna komunikacija i kako ona izgleda. Također, u radu su obuhvaćene vrste poslovne komunikacije te je detaljnije obrađena interna komunikacija. Organizacije koje ulažu svoj novac i vrijeme u podizanje kvalitete interne komunikacije sigurno se izdvajaju od drugih organizacija iz razloga što...
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru M SAN Grupe
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru M SAN Grupe
Karlo Kekić
Razvoj suvremenog društva nemoguć je bez informacijske tehnologije (IT), a IT industrija danas je jedna od najbrže rastućih na globalnoj razini. Tehnološka revolucija u punom je zamahu, a IT tvrtke svoj uspjeh uglavnom temelje na inovativnosti što je ključ tehnološke ere. Isto vrijedi i za Republiku Hrvatsku. Poduzeća iz IT sektora koja posluju na području Hrvatske uz bok su globalnim poduzećima, što se odnosi i na poduzeće analizirano u ovom radu - M SAN Grupu. Kako bi se...
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru benzinske crpke
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru benzinske crpke
Tomo Šiško
U ovom završnom radu obrađuje se analiza internog okruženja i razmatraju se moguće strategija rasta na primjeru benzinske crpke Zabrišće B&M d.o.o. Prikazane su osnovne karakteristike i trendovi u naftnoj industriji na domaćem tržištu u kojem poduzeće posluje, te su pojmovno razgraničene osnovne tehnike koje se koriste u analizi internog okruženja poduzeća zbog mogućih planova rasta. U radu razrađena je važnost analize internog okruženja kao način za dobivanje slike o...
Analiza iskustava rada u prodaji na primjeru odabranog poduzeća
Analiza iskustava rada u prodaji na primjeru odabranog poduzeća
Dragana Toljušić
Cilj istraživanja završnog rada je objasniti prodaju i njene segmente, objasniti pojam prodavača, prodajnih i komunikacijskih vještina, ali i njihov značaj u procesu prodaje i proučiti sve o kupcima i odlukama o kupnji. Obrađene su i teme edukacije, motivacija „mrkvom ili batinom“, stresa na poslu, načina pronalaska dobrog prodavača te motivacije prodavača. Istraživanje iskustva prodaje i njenih bitnih segmenata provedeno je na zaposlenim prodavačima poduzeća...
Analiza isplativosti i rizičnosti ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća
Analiza isplativosti i rizičnosti ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća
Petra Smetko
U ovom radu analizirana je isplativost i rizičnost ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća Ivana i Petra d.o.o. u Velom Lošinju. Poduzeće Ivana i Petra d.o.o. bavi se mjenjačkim poslovima više od dvadeset godina, no kako se prihod od mjenjačkih poslova zadnjih deset godina smanjivao, poduzeće da bi ostalo raditi i poslovati profitabilno želi proširiti svoje usluge i početi se baviti turizmom. Kako bi se navedeno ostvarilo, u istraživačkom procesu obavljen...
Analiza isplativosti investicije u proširenje djelatnosti na primjeru odabranog poduzeća
Analiza isplativosti investicije u proširenje djelatnosti na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Sabljak
Specijalistički diplomski stručni rad bavi se analizom isplativosti ulaganja u proširenje djelatnosti na primjeru poduzeća Inproteh. Inproteh, kao proizvođač protupožarnih i protuprovalnih vrata, uz vlastitu proizvodnju koristi vanjske usluge pri čemu se generiraju visoki troškovi. Upravo zbog nastalih troškova, rad se temelji na analizi isplativosti nabave potrebnih strojeva koje se trenutno koriste putem vanjskih usluga. U istraživačkom procesu korištene su metode analize...
Analiza isplativosti investiranja u poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske
Analiza isplativosti investiranja u poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske
Davor Mitrović
U radu se analizira stanje u poljoprivredi Republike Hrvatske, istražuju uzroci niske konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i traže rješenja kako to prevladati. Pritom se dolazi do zaključaka da su glavni uzroci velike površine neobrađene zemlje, velika rascjepkanost obrađenih površina zemlje, neadekvatno korištenje suvremene tehnike i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji te zapuštenost ruralnog razvoja. Uzroke i probleme generira neadekvatna poljoprivredna politika....
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Maja Fistanić
Poduzetnica Maja Fistanić želi pokrenuti vlastiti posao stabilnog rasta i dugoročne održivosti. Kuću za odmor nazvala bi «Biokovsko zvonce» po endemskoj biljki koja raste na PP Biokovo. Kuća za odmor bi bila smještena na čestici Kč 1145/2 Makar – Makarska, u podnožju PP Biokovo, na relaciji sela Makar i Puharići, 1,3 km od makarske rive. Sve što je potrebno za izgradnju i uređenje kuće može se nabaviti na domaćem tržištu. Kuće za odmor su jedan od novijih trendova na...

Pages