Pages

Analiza hotelskog smještaja u Opatiji
Analiza hotelskog smještaja u Opatiji
Marko Martinac
U ovom radu se analizira hotelski smještaj grada Opatije, od začetaka turizma na Jadranu do danas. Pri tome je teza da je hotelski smještaj u Opatiji kvalitetan, raznolik i odgovara destinaciji i profilu turista. Opatija se smatra kolijevkom hrvatskog turizma uopće, a posebice zdravstvenog turizma. U obranu teze iznesen je povijesni okvir razvoja turizma u Opatiji, posebice hotelijerstva. Pobliže je opisana sveobuhvatna ponuda grada koja pridonosi razvoju i kvaliteti hotelijerske...
Analiza hrvatske tekstilne industrije na primjeru odabranog poduzeća i brenda
Analiza hrvatske tekstilne industrije na primjeru odabranog poduzeća i brenda
Rahela Gradiški
Svrha rada je analizirati stanje u tekstilnoj industriji Republike Hrvatske i usporediti je sa svjetskim trendovima. Na odabranim primjerima dobre prakse obrađen je koncept i značaj marke i brenda u tekstilnoj industriji. Sukladno uočenim prilikama i prijetnjama u makro okružju, prikazani su problemi u tekstilnoj industriji Republike Hrvatske te njihovi uzroci i prilike za poboljšanje. Na primjeru odabranog hrvatskog tekstilnog poduzeća iznesen je prijedlog za poboljšanje...
Analiza hrvatskog tržišta agencija za odnose s javnošću
Analiza hrvatskog tržišta agencija za odnose s javnošću
Ida Valković
Agencije za odnose s javnošću specijalizirana su djelatnost koja stalno komunicira, kako projektima i konferencijama tako i na web stranicama. S obzirom na to da se o agencijama za odnose s javnošću u Republici Hrvatskoj izrazito malo piše, prepoznata je potreba za više informacija o trenutnom stanju najbolje pozicioniranih agencija za odnose s javnošću na hrvatskom tržištu. Iz tog razloga provedena je analiza sadržaja web stranica agencija za odnose s javnošću. Rezultati...
Analiza i efekti indikatora gospodarskih kriza
Analiza i efekti indikatora gospodarskih kriza
Sabina Curi
Recesije, kao negativna amplituda gospodarskih ciklusa, neizbježan su dio razvoja gospodarstva. Restrukturiranje uslijed pojave recesije u konačnici stvara čvršće i otpornije gospodarstvo koje će lakše odgovoriti na izazove budućih kriza i pravovremeno donijeti adekvatne politike u svrhu sprječavanja ili ublažavanja njihovih efekata. Fokus ovog rada je uvid u recesije kroz povijest, počevši od jednostavnih cjenovnih balona pa do kompleksnih recentnih recesija poput one iz 2008....
Analiza i mogućnosti unapređenja turističke promocije kvarnerskih otoka
Analiza i mogućnosti unapređenja turističke promocije kvarnerskih otoka
Sara Nikolić
Promocija u turizmu jedna je od najvažnijih marketinških aktivnosti čija je zadaća, s obzirom na specifičnosti i neopipljivost turističkog proizvoda, približiti destinaciju ili turistički proizvod potencijalnom gostu. Ponuda turističke destinacije ili proizvoda koja je prilagođena interesima, potrebama, motivaciji i ponašanju turista treba postati dostupna i zamijećena na sve zahtjevnijem i konkurentnijem tržištu. Turističke destinacije kao što su otoci Krk, Rab, Cres i...
Analiza i potencijali razvoja kulturnog turizma u Slavoniji
Analiza i potencijali razvoja kulturnog turizma u Slavoniji
Dorotea Komljenović
U radu se analizira aktualno stanje i potencijali razvoja kulturnog turizma u Slavoniji. Istraživanje je pokazalo da kulturni turizam u Slavoniji postoji, no tek je u početnoj fazi i razvija se polako zbog niza ograničenja, prvenstveno zbog nedostatka adekvatnog menadžmenta i marketinga (promocije) te nedostatka financijskih sredstava. Problem je i nedostatak institucionalne podrške, iako su institucije, uz nevladine organizacije i privatni sektor, ključni dionici kreiranja ponude...
Analiza i primjena Porterovih pet konkurentskih sila na primjeru poduzeća Amadeus M.A.J. d.o.o.
Analiza i primjena Porterovih pet konkurentskih sila na primjeru poduzeća Amadeus M.A.J. d.o.o.
Antonio Jukić
Tržište je mjesto na kojemu se događaju promjene koje utječu na cjelokupnu industriju, ali i pojedinačno na svako poduzeće. Promjene koje se događaju mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na tržište. Pojava novih trendova, razvoj i napredak tehnologije, liberalizacija, sve veća informiranost potrošača, sve veći broj obrazovanog ljudskog kadra, potreba za informatički obrazovnom radnom snagom – sve su to promjene koje se svakodnevno događaju i na koje kao pojedinci ne...
Analiza i razlozi Hrvatskog Telekoma za strateško preuzimanje upravljanja Optima Telekomom
Analiza i razlozi Hrvatskog Telekoma za strateško preuzimanje upravljanja Optima Telekomom
Ivor Moštak
Završni rad analizira strateško upravljanje u uvjetima poslovne promjene na primjeru navedenog poduzeća. Telekomunikacijsko tržište jedno je od najbrže rastućih industrija danas u svijetu. Kada se analizira utjecaj na globalnom tržištu, može se zaključiti kako je posljednjih dvadesetak godina razvoj telekomunikacija imao značajan utjecaj na gospodarski razvoj općenito. Samim time telekomunikacijsko tržište postaje zanimljivo s pojavom novih pružatelja telekom usluga što...
Analiza i uloga digitalne komunikacije u odnosima s javnošću projekta Okolo
Analiza i uloga digitalne komunikacije u odnosima s javnošću projekta Okolo
Maja Matanović
Razvoj tehnologije donio je značajne promjene u svim djelatnostima pa tako i u odnosima s javnošću. Digitalna revolucija dovela je do miješanja medija, telekomunikacijske i informacijske industrije, što je uzrokovalo razvoj novih oblika komunikacija. Novi mediji podrazumijevaju novu publiku koja se uvelike razlikuje od publike tradicionalnih medija. Nova je publika izbirljiva, informatički pismena, očekuje komunikaciju koja uzima u obzir obilježja digitalnog okruženja, odnosno...
Analiza i usporedba mrežnih usluga za razmjenu videozapisa na primjeru YouTubea i Vimea
Analiza i usporedba mrežnih usluga za razmjenu videozapisa na primjeru YouTubea i Vimea
Tea Pribolšan
Tema ovog rada je analiza i usporedba mrežnih usluga za razmjenu videozapisa na primjeru dviju mrežne usluge za razmjenu videozapisa YouTubea i Vimeoa. Multimedijske su usluge svakim danom sve popularnije i time opterećuju sve više mreže. U radu se obrađuju pojmovi multimedijskih usluga, multimedije, digitalnog videa, usluga za razmjenu videozapisa, usporedbe video kodeka i audio kodeka. Primarni cilj ovog rada bio je istražiti vrste kodeka za audio i video, donijeti pregled rada...
Analiza i usporedba promocijskih aktivnosti odabranih zagrebačkih hotela s pet zvjezdica
Analiza i usporedba promocijskih aktivnosti odabranih zagrebačkih hotela s pet zvjezdica
Paula Bobinac
Hotel je ustanova koja pruža uslugu kratkotrajnog smještaja i prehrane svojim korisnicima usluge. U hotelima s pet zvjezdica prisutna je najviša razina kvalitete smještaja i drugih usluga. U ovom završnom radu prikazana je usporedba marketinških aktivnosti odabranih zagrebačkih hotela s pet zvjezdica. Za primjer su uzeta četiri poznata hotela u Zagrebu, a to su: hotel Esplanade, hotel Sheraton, hotel Westin i hotel Le Premier. Istaknuti su pojmovi hotela, kategorizacije, hotela s pet...
Analiza imidža profesije odnosa s javnošću u odabranim filmovima i televizijskim serijama američke produkcije
Analiza imidža profesije odnosa s javnošću u odabranim filmovima i televizijskim serijama američke produkcije
Tanja Bodrožić
Istraživanje prikaza imidža profesije odnosa s javnošću provedeno je kvantitativnom analizom sadržaja tri odabrana filma (Thank You for Smoking, The Ides of March i The Queen) i 113 epizoda tri odabrane televizijske serije (Scandal, The West Wing i Sex and the City) američke produkcije. Kvalitativna analiza korištena je kao otvorena metoda individualne percepcije prikazanih medijskih sadržaja. Oslanjajući se na istraživanje koje je provela Miller (1999) vidljivo je da je prikaz...

Pages