Pages

Analiza financijske strukture poduzeća iz djelatnosti trgovine
Analiza financijske strukture poduzeća iz djelatnosti trgovine
Agata Filipović
Predmet je istraživanja u ovom radu analiza strukture i optimizacija kapitala, odnosno uspješnosti upravljanja financijskom strukturom na primjeru poduzeća Auto Hrvatska. Istraživanjem su utvrđeni teorijski okviri financijske strukture i strukture imovine poduzeća, temeljnih financijskih pokazatelja i vremenske vrijednosti novca analiziranog poduzeća. Prikazani su financijski pokazatelji analiziranog poduzeća, kako poduzeće upravlja financijskom strukturom te, na temelju rezultata...
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Šime Turina
Osnovni cilj ovog rada je bio ispitati postavljene zakonske okvire i regulative te usporediti izvještaje odabranog društva sa zadanim postulatima. Zadatak je analizirati financijske izvještaje na primjeru odabranog osiguravajućeg društva pomoću horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka. Osiguravajuća društva ne mogu se smatrati samo tvrtkama koje pružaju osiguranje za svoje klijente nego i kao značajne ulagače koji kao rezultat njihove djelatnosti...
Analiza financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru nautičkog servisa Dubrovnik
Analiza financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru nautičkog servisa Dubrovnik
Antonio Bačić
Tema rada je analiziranje financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru Nautičkog servisa Dubrovnik. Važnost nautike za Hrvatsku ogleda se u iznimno prirodnom potencijalu što joj osigurava visoko mjesto na turističkom tržištu, ali i pruža priliku za razvoj poslovnih poduzeća kao što je poduzeće Nautički servis Dubrovnik. Hrvatska ima idealne uvjete za razvoj nautike u svim aspektima, a ponajviše turizma, te je upravo to rezultiralo njezinom dobrom pozicijom među...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Euro Tours d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Euro Tours d.o.o.
Fabian Babić
Turističke agencije jedan su od glavnih aktera u razvoju turističke djelatnosti kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, zemlji koja ima uvjerljivo najveći udio turizma u BDP-u u Europi. Prve preteče turističkih agencija pojavljuju se u 17. stoljeću, dok je najveći iskorak u razvoju turističkih agencija napravio Thomas Cook u 19. stoljeću kada je osnovao prvu putničku agenciju na svijetu. Od početka, pa tako i danas, turističke se agencije susreću s brojnim izazovima. Sve posluju na...
Analiza financijskih izvještaja s procjenom financijske stabilnosti odabranog poduzeća
Analiza financijskih izvještaja s procjenom financijske stabilnosti odabranog poduzeća
Matea Kranjčec
U ovom specijalističkom diplomskom stručnom radu provedena je analiza financijskih izvještaja s procjenom stabilnosti društva ANO d.o.o.. Društvo je 2000. godine registrirano kao prvo društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj rada bio je bio provesti analizu financijskih izvještaja s procjenom financijske stabilnosti za razdoblja 2019. i 2020. godine. Uz glavni cilj rada, ostvarila su se dodatna 3 cilja, objašnjenje pojma i svrhe...
Analiza franšiznog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Analiza franšiznog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Melisa Salihi
Franšizu susrećemo svakog dana, ona se nalazi u raznim vrstama i granama poslovanja. U svijetu je vrlo cijenjena kao pouzdani poslovni model za brzi rast i napredovanje. U stranim zemljama, a posebice u Americi, franšiza je veoma popularna i spada među zastupljenije oblike poslovanja. U svijetu, s obzirom na popularnost brendova, modernizaciju i ubrzanu tehnologiju, franšiza kao poslovni ima veliku ulogu u širenju poslovanja te je svojim načinom rada zaslužna za uspjeh svjetski...
Analiza funkcija menadžmenta na primjeru košarkaškog kluba Cedevita
Analiza funkcija menadžmenta na primjeru košarkaškog kluba Cedevita
Emil Milobara
Posljednjih nekoliko godina menadžment postaje sve zahtjevniji, trendovi se sve brže mijenjaju, a s time i tržište postaje dinamičnije. Uloga menadžmenta u poduzećima nije jednostavna, odnosno postoje načini i prilagodbe koji se svakodnevno uče kako bi se poduzeća jednostavnije prilagodila vanjskim i globalnim uvjetima, dok menadžeri snose veliku odgovornost. Poduzeće mora biti iskreno sa samim sobom i prepoznati situaciju u kojoj se nalazi kako bi bilo spremno za daljnje...
Analiza funkcije nabave u poduzeću Kraš d.d.
Analiza funkcije nabave u poduzeću Kraš d.d.
Andrea Stojić
Rad se bavi analizom funkcije nabave na primjeru poduzeća Kraš d.d. U teorijskom dijelu definiran je pojam menadžment, ukratko su opisane osnovne menadžerske funkcije te su izložene osnovne poslovne funkcije. Poslovna funkcija nabave može se definirati i kao postupak pribavljanja dobara i usluga koja su poduzeću potrebna da bi ispunio svoje poslovne ciljeve. Učinkovita strategija nabave može uštedjeti novčane resurse poduzeća pregovarajući o povoljnim uvjetima i cijenama s...
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Iva Blagus Mrdeža
Niska razina izvanpansionske potrošnje u Hrvatskoj upućuje na potrebu promjene tradicionalno nemaštovite turističke ponude. Kulinarski identitet, kao dio duhovne baštine, osmišljenim uključivanjem u turističku ponudu može pridonijeti boljem ugledu odredišta, a time i konkurentnosti turizma. Da bi se to postiglo, potrebno je podići svijest lokalnoga stanovništva o izvornim vrijednostima i prednostima, ali i osigurati podršku odgovornih državnih institucija. Broj potrošača...
Analiza grafičkih elemenata u hrvatskim dnevnim novinama
Analiza grafičkih elemenata u hrvatskim dnevnim novinama
Ema Perkić
Svrha ovog završnoga rada jest grafička analiza odabranih hrvatskih dnevnih novina pomoću kvantitativne i kvalitativne usporedbe članaka, fotografija i infografika u pojedinim brojevima u određenom periodu. Smjernice u provedbi grafičke analize oslanjale su se na to koliko jedan članak ima fotografija, koje novine imaju najviše članaka, a koje imaju više fotografija i infografika. Nadalje, gledalo se koliko ima fotografija, a koliko teksta u različitim dnevnim formatima, koji...
Analiza građe, nadzora i regulacije hidroelektrane Čakovec
Analiza građe, nadzora i regulacije hidroelektrane Čakovec
Dominik Baranašić
Ovaj je rad deskriptivna analiza građe, nadzora i regulacije Hidroelektrane Čakovec, druge po redu akumulacijske hidroelektrane na rijeci Dravi u području Republike Hrvatske. Hidroelektrana Čakovec započela je sa svojim radom 1982. godine i postaje jedan od velikih proizvođača električne energije. Glavni su dijelovi hidroelektrane: obodni nasipi, pokretni i nasuti dio brane, dovodni kanal s ulaznom građevinom, strojarnica i odvodni kanal. Obodni su nasipi ukupne zapremnine 2 006...
Analiza hotelsko-turističkog poduzeća u svrhu uvođenja sustava upravljanja mjerenjem učinkovitosti
Analiza hotelsko-turističkog poduzeća u svrhu uvođenja sustava upravljanja mjerenjem učinkovitosti
Luka Kapović
Poslovni svijet se kreće velikom brzinom, toj brzini se potrebno prilagoditi. Jedno poduzeće može se prilagoditi samo na način da jednakom brzinom donosi kvalitetne odluke koje će poduzeće usmjeravati u pravcu ostvarivanja strategija. Mnogi menadžeri smatraju da su financijski pokazatelji poslovanja jedini na osnovu kojih je potrebno donositi zaključke, kao rezultat takvog upravljanja javlja se nesklad vizije, misije i strategije. Metoda za mjerenje uspješnosti poslovanja...

Pages