Pages

Analiza diversifikacije suvremene ponude hotelijerstva u svijetu i u Hrvatskoj
Analiza diversifikacije suvremene ponude hotelijerstva u svijetu i u Hrvatskoj
Nina Bašić
Hotelijerstvo je djelatnost na koju velik utjecaj imaju trendovi u turizmu. Kao najznačajniji pokretači trendova ističu se političko okruženje, gospodarsko okruženje, društveno okruženje, okoliš i tehnologija. Pod utjecajem navedenih pokretača promjena suvremeno hotelijerstvo izloženo je vrlo različitim tržišnim trendovima kojima se treba prilagoditi kako bi se osiguralo efikasno i efektivno poslovanje hotelskih poduzeća, kao i rast i razvoj. Neki od ključnih trendova su...
Analiza djelatnosti odabrane sportske udruge
Analiza djelatnosti odabrane sportske udruge
Tonja Siser
Temeljni cilj ovoga rada jest definirati pojam udruge i istražiti njezin način rada, djelatnosti kojima se u tu svrhu bavi, zakonsku regulativu te se osvrnuti na ekonomske faktore kao što su metode financiranja, zapošljavanje te investiranje i razvoj udruge. Analizom odredaba Zakona o udrugama i ostalih propisa, na primjeru je prikazano stvarno funkcioniranje sportske udruge u Republici Hrvatskoj. Evaluirana sportska udruga istražena je na način da prikazuje statut udruge,...
Analiza dobitnika nagrade "Komunikator godine" Hrvatske udruge za odnose s javnošću
Analiza dobitnika nagrade "Komunikator godine" Hrvatske udruge za odnose s javnošću
Marijana Kapor
Odnosi s javnošću analiziraju trendove, predviđaju njihove posljedice te provode planirane akcije sa svrhom služenja javnom interesu. To je društvena znanost koja poboljšava cjelokupnu sliku neke organizacije (institucije, tvrtke) u javnosti i time doprinosi profitabilnosti poslovanja. Osnovna je uloga odnosa s javnošću na što bolji način prikazivanje stavova nekog pojedinca ili npr. političke stranke te stvaranje povoljnog mišljenja u javnosti o nekom pojedincu ili npr....
Analiza društvene odgovornosti poduzeća na primjeru Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o.
Analiza društvene odgovornosti poduzeća na primjeru Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o.
Valentina Švigač
Društveno odgovorno poslovanje kao tema koja je u posljednje vrijeme posebno u središtu zanimanja, vrlo je važna za poslovanje i održivost poduzeća te za sve dionike tog poduzeća. Dobrovoljno djelovanje poduzeća u zaštiti okoliša, zajednice, društva, zaposlenika i svih ostalih dionika poduzeća pripada društveno odgovornom poslovanju koje će u radu biti definirano uz njegove elemente te održivost poduzeća i održivi razvoj. Coca-Cola HBC Hrvatska jest tvrtka koja je već dugo...
Analiza društveno odgovornog marketinga u funkciji jačanja imidža odabrane kompanije
Analiza društveno odgovornog marketinga u funkciji jačanja imidža odabrane kompanije
Anđela Janković
Ovim radom dan je uvid u društveno odgovorni marketing i njegovu važnost i utjecaj na imidž kompanije. Rad naglašava važnost društveno odgovornog marketinga kao imperativ postizanja konkurentnosti i etabliranja dobrog imidža. Društveno odgovorno poslovanje suvremena je poslovna praksa koju primjenjuje sve veći broj poduzeća. Trend društveno odgovornog poslovanja proširio se po cijelome svijetu pa tako i u Hrvatskoj. U današnjim uvjetima poslovanja koje obilježava snažna...
Analiza društveno odgovornog poslovanja odabranih multinacionalnih poduzeća
Analiza društveno odgovornog poslovanja odabranih multinacionalnih poduzeća
Dragan Đuričić
Tema ovog završnog rada je društveno odgovorno poslovanje multinacionalnih poduzeća. Koncept društveno odgovornog poslovanja je postao vrlo popularan u modernom kapitalizmu u zadnjih pedeset godina, a uključuje dobrovoljan društveno odgovorni odnos prema svojim zaposlenicima, lokalnoj zajednici u kojoj posluju te okolišu u cjelini. Multinacionalna poduzeća su poduzeća koja posluju u više država svijeta, a najveća od takvih poduzeća uobičajeno posluju i na više kontinenata. Sve...
Analiza društveno-odgovornog poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza društveno-odgovornog poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Edi Marković
Društveno odgovorno poslovanje ne smije biti usko vezano samo uz jedan segment poslovanja već se mora odnositi na cjelokupni raspon djelovanja poduzeća. Ono se kao takvo mora odnositi i dati odgovore na pitanja vezana uz proizvodne procese, korištenje resursa, zbrinjavanje otpada, radne uvjete u poduzeću, kako zapošljavati, kupovati ili prodavati, ali i kako se odnositi prema široj zajednici te na čitav niz drugih pitanja. Ovim radom analizirano je društveno odgovorno poslovanje u...
Analiza eksterne komunikacije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u prvom kvartalu 2019. godine
Analiza eksterne komunikacije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u prvom kvartalu 2019. godine
Lucija Čutura
Ovaj rad prikazuje stanje zdravlja u Republici Hrvatskoj te ustrojstvo i način rada Ministarstva zdravstva RH s fokusom na eksternu komunikaciju prema ciljanoj javnosti. Rad polazi od pretpostavki da Ministarstvo zdravstva ne koristi dostupne mogućnosti digitalnih medija niti održava kontinuiranu, učestalu i obostranu komunikaciju. Digitalni mediji svakodnevno nude nove mogućnosti odabira kanala komunikacije i mogućnosti integracije tradicionalnih i digitalnih medija. Putem analiza...
Analiza emocionalnih iskustava na primjeru vjerskog i mračnog turizma
Analiza emocionalnih iskustava na primjeru vjerskog i mračnog turizma
Bernard Klarić
Turizam se često povezuje sa pojmovima emocija i motivacije. Brojni autori godinama su proučavali razne vrste motivacije prisutne kod korisnika turističkih putovanja i usluga te su na taj način povezali pojmove motivacije s turizmom. Emocije donekle imaju utjecaj na samu motivaciju pa se na taj način pojmovi emocija i motivacije povezuju. Poveznica između emocija i turizma ima puno. Svrha i glavni cilj ovoga rada je istražiti kakva je točno uloga motivacije i emocija u turizmu na...
Analiza etičnosti poslovanja telekomunikacijskih tvrtki u Hrvatskoj
Analiza etičnosti poslovanja telekomunikacijskih tvrtki u Hrvatskoj
Ivan Ratković
Cilj je ovog rada bio utvrditi jesu li prisutne etičke nepravilnosti u prodaji telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. S obzirom na osjetljivost teme, podatci su prikupljeni provedbom polustrukturiranih intervjua s osobama koje rade ili su ranije radile na poslovima prodaje telekomunikacijskih usluga. Pretpostavljeno je da bi moguće etičke nepravilnosti obuhvaćale: prešućivanje informacija korisniku radi prodaje usluge, netransparentno poslovanje, neadekvatnu etičku edukaciju te...
Analiza financijske stabilnosti izabranih poduzeća na temelju zbirnih pokazatelja
Analiza financijske stabilnosti izabranih poduzeća na temelju zbirnih pokazatelja
Matea Rukavina
Mnogo je modela i izvještaja koji ukazuju na različite podatke o poslovanju nekog poduzeća. Ipak, niti jedan od njih nije dovoljan sam po sebi kako bi se stvorila potpuna slika o poslovanju. Naime, ne postoji jedinstveni model koji samostalno govori o apsolutnoj financijskoj stabilnosti poduzeća. Postoji mnogo čimbenika koji direktno ili indirektno utječu na financijsku stabilnost. Iako financijski pokazatelji poput: pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti,...
Analiza financijske stabilnosti najvećih poljoprivrednih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza financijske stabilnosti najvećih poljoprivrednih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Filip Kordić
Analiza financijske stabilnosti obuhvaća istraživanje i obradu podataka i informacija financijskim izvještajima te ocjenu financijskog položaja promatranih poljoprivrednih poduzeća. Relevantna financijska izvješća u ovom radu jesu: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća. Temeljem podataka iz financijskih izvještaja računaju se financijski pokazatelji koji služe za dobivanje jasnije slike o financijske stabilnosti...

Pages